Navigáció

Autósoknak

mosó kereső, tippek, tanácsok, előnyök ...

Nyelv

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Kvaliwash Autómosógyártó Kft.

Elérhetőségeink és hivatalos adataink a kapcsolat menüpont alatt találhatók

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása megadott adatainak a jelen tájékoztatóban jelzett célból történő használatára, illetve amennyiben megkeresése üzleti kapcsolat létesítésére vagy annak előkészítésére (például ajánlatkérés) irányul, az adatkezelésnek az a jogalapja, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonhatja

Adatkezelés célja

Adatait az adatközlés céljának megfelelően kezeljük. Például:

 • Hírlevélre feliratkozás űrlapon megadott adatokat hírlevél küldésére
 • Szervízhívás űrlapon megadott adatokat műszaki segítség nyújtására
 • Állásra jelentkezéskor megadott adatait a meghirdetett állás betöltésének elbírálására
 • Elérhetőségeinken közölt adatait az Ön beazonosítására, illetve a visszajelzés lehetőségének biztosítására

Kezelt adatok köre

A kezelt személyes adatok az adatközlés során megadott személyes adatok.

Személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Kvaliwash Autómosógyártó Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá

Az Ön jogai

 • Jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és arról, hogy kik és milyen célból férhettek vagy férhetnek azokhoz hozzá
 • Bármikor kérheti a pontatlan személyes adatainak a helyesbítését
 • Bármikor jogosult kérni, hogy töröljük a személyes adatait. Az adatait töröljük ha
  • Kvaliwash Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • Személyes adatait jogellenesen kezelték vagy Kvaliwash Kft.-nek jogi kötelessége törölni a személyes adatait
 • Jogosult kérni, hogy Kvaliwash Kft. korlátozza személyes adatainak a kezelését ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
  • az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, helyette azok felhasználásának korlátozását kéri
  • Kvaliwash Kft.-nek nincs már szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

  Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, azok kezelése a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből történhet.
  Ha kérésére korlátoztuk az adatkezelést, akkor a korlátozás feloldásáról a feloldást megelőzően tájékoztatni fogjuk.

 • Jogosult kérni, hogy elektronikus formában tárolt személyes adatait Önnek, vagy más adatkezelőnek továbbítsuk

Kvaliwash Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseket 30 napon belül kivizsgálja és azokról döntést hoz, amiről kérelmezőt írásban tájékoztatja

Panaszkezelés, jogérvényesítés

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait Kvaliwash Kft. nem az adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezelte, kérjük, hogy elérhetőségeink bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén Kvaliwash Kft. ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóság elérhetőségei:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Telefon: 06- 1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Autómosó mint befektetés?

Autómosó mint befektetés?

Miért olyan népszerű befektetés egy magasnyomású önkiszolgáló autómosó állomás létesítése és üzemeltetése?

Tudjon meg többet
Autómosót nyitna?

Autómosót nyitna?

Akár van már telke, akár nincs még,
segítünk!

Tudjon meg többet
Számíthat ránk

Számíthat ránk

Kvaliwash autómosó
karbantartás és szervizelés.

Tudjon meg többet